Säkerhet

Hos Mitsubishi tillverkar vi bilar som skapar trygghet för dig och dem du tycker om. Därför levereras bilarna med avancerad teknik, i form av radar, kameror och sensorer som registrerar rörelser och varnar dig för potentiella faror. Eclipse Cross PHEV levererar säkerhet på högsta nivå.

ADAPTIV FARTHÅLLARE (ACC)

Upplev en bekväm åktur med den adaptiva farthållaren

ACC-systemet använder en radar för att hålla ett säkert avstånd mellan dig och framförvarande fordon. Om framförvarande fordon sänker farten eller bromsar, säkerställer ACC att hastigheten automatiskt sänks på motsvarande sätt eller stoppar bilen.

Eclipse Cross PHEV med Adaptive Cruise Control
Sikkerhed i Eclipse Cross PHEV

AUTOMATISKT KOLLISIONSVARNINGSSYSTEM (FCM)

Sänker automatiskt bilens hastighet för att undvika kollision

FCM kan förhindra en kollision eller minska skadorna, om en kollision är oundviklig. Med en kombination av kameror och radar bedömer systemet avstånd och hastighet i förhållande till framförvarande bil. Om systemet upptäcker en fara, varnar det föraren och bromsar bilen automatiskt.

AVÅKNINGSVARNARE (LDW)

Stadig kurs – annars säger bilen ifrån

LDW-systemet säger ifrån om bilen håller på att lämna körfältet, utan att blinkersen har aktiverats.

Vejbaneassistent i Eclipse Cross PHEV
Blind Spot Warning i Eclipse Cross PHEV

DÖDAVINKELVARNARE (BSW)

Alltid på vakt

Sensorer i den bakre stötfångaren registrerar bilar i din döda vinkel, och varnar genom en signal om en bil befinner sig inom detta område.

REAR CROSS TRAFFIC ALERT (RCTA)

Ryggtäckning

När du backar, övervakas området på sidorna bakom bilen av en radar, och du varnas om det kommer en bil. RCTA aktiveras vid låga hastigheter och när växeln är i R-läge (när du ska backa). Om en bil kommer från en av sidorna bakom bilen, varnas du av en ljudsignal och ett meddelande i multifunktionsdisplayen.

Eclipse Cross PHEV med RCTA
Multi Around Monitor i Eclipse Cross PHEV

MULTI AROUND MONITOR

Alla vinklar täcks

Kameror framtill, baktill och på sidorna (inklusive fågelperspektiv) visar vad som befinner sig i de döda vinklarna, och gör även de svåraste parkeringar enkla. Dessutom får du hjälp att se bilar, fotgängare och cyklister som passerar bakom bilen.

ULTRASONIC MISACCELERATION MITIGATION SYSTEM (UMS)

Säker parkering

För att förhindra kollisioner vid parkeringsmanövrar varnas du av en ljudsignal och ett meddelande i multifunktionsdisplayen när något närmar sig sensorerna framför eller bakom bilen. Hastigheten regleras också automatiskt om du av misstag accelererar vid en olycka.

Eclipse Cross PHEV med UMS
Eclipse Cross PHEV med automatisk fjernlys

AUTOMATISKT HELLJUS (AHB)

Låt bilen styra helljuset

För att göra det säkrare och enklare att köra i mörker växlar bilen automatiskt mellan hel- och halvljus när framförvarande och mötande bilar upptäcks. Det är praktiskt, säkert och ser till att du kan hålla båda händerna på ratten, med full koncentration på trafiken och vägen.

7 SRS-KROCKKUDDAR

Skyddar alla i bilen

För att säkerställa bästa möjliga skydd för dig och dina passagerare vid en kollision är Eclipse Cross PHEV utrustad med 7 krockkuddar. Dessa inkluderar främre krockkuddar, främre sidokrockkuddar, knäkrockkudde till föraren och gardinkrockkuddar.

Eclipse Cross PHEV med UMS
Eclipse Cross PHEV med Rise karosseri

RISE SÄKERHETSKAROSS

Säkerhet i ett nötskal

För att skydda dig och dina passagerare när det är som allra mest nödvändigt har Eclipse Cross PHEV en robust RISE (Reinforced Impact Safety Evolution) säkerhetskaross. Den är tillverkad av hållfast stål med extra förstärkningar strategiskt placerade på kritiska ställen för att absorbera och fördela kraften från kollisionsenergin, samtidigt som totalvikten minskar.

HILL START ASSIST (HSA)

Enkel start i backe

Med Hill Start Assist undviker du ofrivilliga svårigheter med att starta bilen i backe. När bilen upptäcker att du står i en backe, bromsar systemet automatiskt bilen i upp till två sekunder, medan du släpper bromsen.

Eclipse Cross PHEV med Hill Start Assist

Utrustning kan variera i utseende och tillgänglighet beroende på modell. Kontakta din Mitsubishi-återförsäljare för mer information.

OBSERVERA:

UMS: Identifierings- och kontrollfunktionerna för Ultrasonic Misacceleration Mitigation system (UMS) är bara komplementära och förhindrar inte felacceleration i alla situationer. Kör säkert och lita inte uteslutande på detta system under körning. För att förhindra att motorns effektkontroll som erhålls via UMS är ett hinder vid normal körning på svårtillgängliga vägar, inaktiveras systemet automatiskt och indikerar att UMS har slagits ifrån (UMS OFF på instrumentbrädan), när 4LLc, R/D-låset eller HDC-funktionen är aktiverade (ON) eller ASTC-funktionen är inaktiverad (OFF). Ingen funktion kan stoppa bilen helt vid automatisk bromsning. Bilen kan rulla framåt även vid reglerad motoreffekt. Sensorsystemet fungerar eventuellt inte vid gallerliknande hinder eller hinder med skarpa kanter som inte reflekterar ultraljud i tillräcklig utsträckning. UMS har inte en funktion för att hålla bilen stillastående. Föraren ansvarar för att stoppa bilen genom att trampa ned bromspedalen enligt kraven i körinstruktionerna. Den grafiska representationen av ultraljudssensor-vågorna är för illustrativt bruk och avspeglar inte den faktiska sensorapplikationen.

BSW: Dödavinkelvarnaren (BSW)-systemets identifierings- och kontrollfunktion är endast komplementär och varnar inte för döda vinklar i alla situationer. Kör säkert och lita inte uteslutande på detta system under körning. BSW fungerar eventuellt inte i vissa situationer beroende på trafik, väder, vägförhållanden och hinder på vägen. Bilister är helt ansvariga för en säker körning. Den grafiska representationen av radarvågorna är endast avsedda för illustrativa ändamål och är inte representativa för själva radarapplikationen.

FCM: Det automatiska kollisionsvarningssystemet (FCM)-systemets identifierings- och kontrollfunktion är endast komplementär och förhindrar inte kollision i alla lägen. Kör säkert och förlita dig inte enbart på detta system under körning. FCM är aktivt när ett fordon befinner sig framför bilen. FCM är även utformat för att upptäcka fotgängare, men kan i vissa situationer inte fånga upp dem eller aktiveras inte. Den automatiska bromsfunktionen aktiveras vid mötande bil, när ditt fordon kör med en hastighet av cirka 5 km/t – 80 km/t och vid möte med fotgängare vid cirka 5 km/t – 65 km/t. Eftersom FCM inte kan upprätthålla bromsningen, släpps bromsfunktionen cirka 2 sekunder efter stopp. För att förhindra att fordonet rullar efteråt kan föraren bli tvungen att hålla bromspedalen nedtryckt. I vissa fall inaktiveras FCM om föraren försöker att styra undan eller accelerera för att undvika en olycka. Har du frågor ska du vända dig till din lokala Mitsubishi Motors-återförsäljare/distributör för mer information.

RCTA: Förlita dig inte enbart på detta system, eftersom systemet i vissa situationer kan ha svårt att detektera alla fordon i rörelse. Förare är fullt ansvariga för att köra på ett säkert sätt. Den grafiska representationen av radarvågorna är endast avsedda för illustrativa ändamål och är inte representativa för själva radarapplikationen. Se instruktionsboken för mer information.

LDW: Avåkningsvarnaren är inte utformad för att minska riskerna med bristande orientering (distraktioner, oaktsamhet, etc.) eller dålig sikt som beror på dåligt väder, etc. Systemet är utformat för att detektera körfältet vid en hastighet på cirka 65 km/t eller mer. Fortsätt att styra fordonet korrekt och kör försiktigt. Systemet kan i vissa fall eventuellt inte detektera körfältet. Se instruktionsboken för mer information.

HSA: Hill Start Assist (HSA) kan inte ersätta en söker körning. Förlita dig aldrig enbart på denna funktion, vid körning på branta vägar. Ditt fordon kan röra sig bakåt, om bromspedalen är tungt belastad eller om vägen är mycket brant eller hal. Denna funktion är inte utformad för att upprätthålla fordonsstopp i backar i mer än två sekunder. Använd inte denna funktion för att upprätthålla stopp som ett alternativ till att använda bromspedalen. Se instruktionsboken för mer information.

AHB: Detta system aktiveras vid en hastighet på cirka 40 km/t eller mer och inaktiveras vid lägre hastigheter. Se instruktionsboken för mer information.

7 SRS-Krockuddar: Krockkuddar är en del av ett kompletterande fasthållningssystem (SRS). För att minska risken för skador vid utlösning av en krockkudde, se alltid till att köra med bältet fastspänt och luta dig inte mot dörren. Sätt alltid barn som är 12 år eller yngre i baksätet och använd godkänd barnsäkerhetsutrustning. Placera aldrig säkerhetsutrustning i framsätet, där barnet sitter med ryggen mot körriktningen. Se instruktionsboken och manualen till den godkända säkerhetsutrustningen för mer information.

TSA: Kontrollfunktionerna i Trailer Stability Assist [TSA] är endast komplementära. Kör säkert och förlita dig aldrig enbart på dessa funktioner under körning. Vid körning på hala vägar, kraftig sidvind, olämplig vikt, placering av last och vid körning i hög hastighet kan TSA-systemet inte säkerställa stabiliteten. Se instruktionsboken för mer information.

ACC: Endast avsett som komplement. Kör försiktigt och förlita dig aldrig uteslutande på dessa system under körning. I vissa fall aktiveras inte ACC. Vänligen, läs instruktionsboken så att du är införstådd med systemets begränsningar. ACC kan uppfatta en situation på felaktigt sätt beroende på vilken typ av bil som kör framför dig, vägförhållanden och underlaget. Systemet kommer inte att kunna bromsa in tillräckligt snabbt, om bilen framför plötsligt låser bromsen eller om ett annat fordon plötsligt kör in framför dig. Kontakta din återförsäljare om du har ytterligare frågor.

AS&G: Om BAH är aktiverat startar inte motorn förrän gaspedalen trampas ned.

ASC: Detta är endast ett hjälpmedel. Kör försiktigt och förlita dig aldrig enbart på denna funktion. Använd samma däckspecifikationer för alla fyra däcken och eftermontera inte differentialspärren.