Skrotarnätverket

Återvinn din Mitsubishi

Lämna din uttjänta bil för återvinning

K.W. Bruun MMC AB (svensk importör av Mitsubishi) följer den svenska förordningen SFS 2007:185 gällande producentansvar för uttjänta fordon och säkerställer att målen för återvinning av bilar uppnås i samarbete med Stena Recycling AB – ledande företag inom återvinning.

I Sverige lever en bil i genomsnitt cirka 17 år, innan det är dags för återvinning. Biltillverkare och bilimportörer lyder under ett producentansvar för uttjänta bilar, där biltillverkare och bilimportörer har ett ansvar för att bilen tas om hand på ett miljöriktigt sätt den dag bilen tjänat ut. Producentansvaret föreskriver att materialet i den uttjänta bilen ska återvinnas till minst 95 procent och det innebär också att kompletta uttjänta bilar tas emot kostnadsfritt i det landsomfattande mottagningssystemet BilRetur.

Under slutbehandlingen har vi alltid gjort vårt bästa för att respektera miljön, men i dag är återvinningen inte längre ett val, utan ett lagstadgat krav som föreskrivs av ländernas regelverk för uttjänta fordon. Detta kräver att tillverkarna gör vad de kan för att minska den mängd avfall som fordonen ger upphov till både vid tillverkning och vid skrotning.

Ägaren till en uttjänt Mitsubishi kan kontakta en medlem i Mitsubishi-nätverket för att kassera fordonet. Tjänsten är kostnadsfri och omfattas av vissa villkor (se nedan).

Målet är att det uttjänta fordonet ska återvinnas på ett miljövänligt sätt. Därför ser vi till att alla skrotare i vårt nätverk följer regelverkens lagstadgade krav för uttjänta fordon. Alla våra samarbetspartner, alla rutiner och dokumentationen av alla inkommande och utgående materialflöden kontrolleras av våra återvinningsexperter.

Kostnadsfri inlämning av din uttjänta Mitsubishi gäller endast om:

  • Inga väsentliga delar eller komponenter saknas
  • Fordonet inte innehåller icke-fordonsrelaterat avfall
  • Fordonet har högst 9 säten eller är en lätt kommersiell skåpbil som väger högst 3,5 ton
  • Fordonet är registrerat i EU
  • Fordonets registreringsbevis i original lämnas in tillsammans med fordonet

Lämna in det uttjänta fordonet hos vår samarbetspartner, som utfärdar ett skrotningsbevis och alla dokument som krävs för att avregistrera fordonet. Du kan sedan vara säker på att din gamla bil skrotas på miljövänligast möjliga sätt.