Säkerhet

 

De innovativa säkerhetssystemen i Mitsubishis nya Colt innebär att du alltid kan känna dig lugn och trygg.
Närbild på touchskärm i en Mitsubishi Colt

ADAPTIV FARTHÅLLARE [ACC]

Håller ett säkert avstånd mellan dig och framförvarande fordon

När ACC upptäcker att avståndet mellan ditt fordon och framförvarande fordon är mindre än ett fördefinierat avstånd sänks hastigheten automatiskt för att bibehålla säkert avstånd. Om inget fordon upptäcks framför, eller om fordonet framför flyttar på sig, ökar ACC hastigheten hos din bil igen för att uppnå den fördefinierade hastigheten. Den håller sedan samma hastighet – precis som en traditionell farthållare.

 

Närbild på touchskärm i en Mitsubishi Colt

ADAPTIV FARTHÅLLARE [ACC]

Håller ett säkert avstånd mellan dig och framförvarande fordon

När ACC upptäcker att avståndet mellan ditt fordon och framförvarande fordon är mindre än ett fördefinierat avstånd sänks hastigheten automatiskt för att bibehålla säkert avstånd. Om inget fordon upptäcks framför, eller om fordonet framför flyttar på sig, ökar ACC hastigheten hos din bil igen för att uppnå den fördefinierade hastigheten. Den håller sedan samma hastighet – precis som en traditionell farthållare.

 

AUTOMATISKT AVBLÄNDANDE HELLJUS [AHB]

Bländar av strålkastarna automatiskt

För maximal säkerhet har Mitsubishis nya Colt strålkastare som växlar från helljus till halvljus när mötande fordon eller gatubelysning upptäcks. Om ingen annan bil upptäcks eller belysningen utomhus är svag tänds helljuset automatiskt igen. Det gör det lättare och mer bekvämt att köra nattetid.

 

AUTOMATISKT AVBLÄNDANDE HELLJUS [AHB]

Bländar av strålkastarna automatiskt

För maximal säkerhet har Mitsubishis nya Colt strålkastare som växlar från helljus till halvljus när mötande fordon eller gatubelysning upptäcks. Om ingen annan bil upptäcks eller belysningen utomhus är svag tänds helljuset automatiskt igen. Det gör det lättare och mer bekvämt att köra nattetid.

 

DÖDAVINKELNVARNARE [BSW]

Varnar när ett föremål dyker upp i döda vinkeln

BSW upptäcker om ett rörligt föremål hamnar i din döda vinkel. Om systemet känner av att någonting finns där tänds en LED-varningslampa på ytterbackspegeln på den sida där faran upptäckts.

 

DÖDAVINKELNVARNARE [BSW]

Varnar när ett föremål dyker upp i döda vinkeln

BSW upptäcker om ett rörligt föremål hamnar i din döda vinkel. Om systemet känner av att någonting finns där tänds en LED-varningslampa på ytterbackspegeln på den sida där faran upptäckts.

 

AVSTÅNDSVARNARE

Håll koll på avståndet till framförvarande bil

Om du färdas i din nya Mitsubishi Colt i hastigheter över 30 km/h kommer avståndsvarnaren att indikera om avståndet till framförvarande fordon är otillräckligt, med en visuell varning på instrumentbrädan. Varningen är röd om du är för nära och grön om avståndet är ok.

 

AVSTÅNDSVARNARE

Håll koll på avståndet till framförvarande bil

Om du färdas i din nya Mitsubishi Colt i hastigheter över 30 km/h kommer avståndsvarnaren att indikera om avståndet till framförvarande fordon är otillräckligt, med en visuell varning på instrumentbrädan. Varningen är röd om du är för nära och grön om avståndet är ok.

 

AUTOMATISK KOLLISIONSVARNARE [FCM]

Bromsar åt dig om en fara upptäcks

FCM-systemet övervakar avståndet från din bil till ett framförvarande föremål – en bil, en fotgängare eller en cyklist. Om risk för kollision föreligger får du en varning på instrumentpanelen och en varningssignal. Om du bromsar men det ändå föreligger risk för kollision sätter systemet in ytterligare bromskraft. Om du inte bromsar alls, bromsar systemet automatiskt åt dig.

 

AUTOMATISK KOLLISIONSVARNARE [FCM]

Bromsar åt dig om en fara upptäcks

FCM-systemet övervakar avståndet från din bil till ett framförvarande föremål – en bil, en fotgängare eller en cyklist. Om risk för kollision föreligger får du en varning på instrumentpanelen och en varningssignal. Om du bromsar men det ändå föreligger risk för kollision sätter systemet in ytterligare bromskraft. Om du inte bromsar alls, bromsar systemet automatiskt åt dig.

 

AVÅKNINGSVARNARE [LDW]

Hjälper dig stanna i rätt körfält

Med hjälp av frontkameran identifierar systemet vägmarkeringarna. Om en markering korsas utan att blinkers aktiverats varnar systemet föraren genom haptisk feedback – vibrationer i ratten.

 

AVÅKNINGSVARNARE [LDW]

Hjälper dig stanna i rätt körfält

Med hjälp av frontkameran identifierar systemet vägmarkeringarna. Om en markering korsas utan att blinkers aktiverats varnar systemet föraren genom haptisk feedback – vibrationer i ratten.

 

FILHÅLLNINGSASSISTENT [LKA]

Rättar automatiskt upp bilen om den håller på att lämna körfältet

Funktionen är kopplad till avåkningsvarnaren. Om LKA är aktiverad kommer systemet att aktivt styra ratten för att hjälpa dig att stanna kvar inom körfältet istället för att bara varna dig.

 

FILHÅLLNINGSASSISTENT [LKA]

Rättar automatiskt upp bilen om den håller på att lämna körfältet

Funktionen är kopplad till avåkningsvarnaren. Om LKA är aktiverad kommer systemet att aktivt styra ratten för att hjälpa dig att stanna kvar inom körfältet istället för att bara varna dig.

 

Mitsubishis helt nya Colt

Vill du lära dig mer om vilka tillbehör som finns för nya Colt? Gå till Tillbehör.

Viss utrustning kan variera beroende på marknad. Konsultera din lokala Mitsubishi Motors återförsäljare för mer information.

OBS.

FCM: Detekterings- och kontrollfunktionerna i det automatiska kollisionsvarningssystemet [FCM] är ej kompletta och förebygger inte kollisioner i alla lägen. Kör försiktigt och lita inte fullständigt på detta system när du kör. FCM fungerar när du har en bil framför dig. FCM ska även upptäcka fotgängare men det är inte alltid det fungerar, alternativt kan inte funktionen aktiveras i vissa situationer. Autobromsning aktiveras för en framförvarande bil när din bil färdas vid en hastighet av cirka 5 km/h till 80 km/h och för en framförvarande fotgängare vid cirka 5 km/h till 65 km/h. Då FCM inte har någon funktion för att upprätthålla bromsning, släpps bromsen cirka 2 sekunder efter att bilen har stannat. För att undvika att bilen rullar därefter kan föraren tvingas hålla bromspedalen nedtryckt. I vissa fall kanske inte FCM fungerar om föraren vidtar åtgärder för att undvika en olycka genom att styra undan eller gasa. Kontakta din lokala Mitsubishi Motors-återförsäljare för att få svar på eventuella frågor och ytterligare information.

LDW: Avåkningsvarnaren [LDW] är inte utformad för att minska risker som är förknippade med bristande uppsikt framåt (uppmärksamhet riktad mot någonting vid sidan av vägen, tankspriddhet, etc.) eller dålig sikt orsakad av till exempel dåligt väder. Den är utformad för att upptäcka körfältet vid en hastighet om cirka 65 km/h eller mer. Fortsätt styra din bil på ett korrekt sätt och kör försiktigt. Systemet kanske inte upptäcker körfältet under vissa förhållanden. Se bruksanvisningen för ytterligare information.

AHB: Automatiskt avbländande helljus [AHB]. Systemet aktiveras vid cirka 40 km/h eller mer och inaktiveras vid lägre hastigheter. Se bruksanvisningen för ytterligare information.